Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 03 - Wniosek o przyznaniezasiłku szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody rodziny i zdarzenie losowe

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 04 79

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 90d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów (ilość........)-oryginał;

·         Zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych (oryginał);

·         Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy - 1-2 strona, oryginał do wglądu;

·         Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał);

·         Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (oryginał);

·         Zaświadczenie o innych uzyskanych dochodach członków rodziny (oryginał);

·         Oryginał i kserokopię decyzji i  odcinka renty / emerytury / świadczenia przedemerytalnego;

·         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie prowadzonej działalności i  o osiągniętych dochodach z prowadzonej działalności (oryginał);

·         Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i fundusz alimentacyjny;

·         Oryginał i kserokopię decyzji przyznającej dodatek  mieszkaniowy;

·         Zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum o uczęszczaniu ucznia do szkoły (oryginał);

·         Zaświadczenie dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej uwzględniającej tryb kształcenia (oryginał);

·         Zaświadczenie ze szkoły wyższej o trybie kształcenia (dzienny, wieczorowy, zaoczny-

·         z uwzględnieniem kwoty pobieranego stypendium socjalnego i naukowego)-oryginał;

·         Oryginał i kserokopię dokumentów potwierdzających otrzymywanie alimentów;

·         Oryginał i kserokopie innych dokumentów np. akt zgonu, protokół policyjny.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z Art. 90e ust. 4  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:45
Liczba wyświetleń: 49
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj