Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 07 - Stypendia dla studentów

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.15 tel.15 643 34 80

2.      PODSTAWA PRAWNA

Uchwała nr LXXIII/1187/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28.09.2010 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wniosek o przyznane stypendium socjalnego – studenci I roku.

·         Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego – studenci II roku i kolejnych lat.

·         Wzór wniosku określa załącznik do uchwały wymienionej w punkcie 2.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wnioski składa się w Wydziale Edukacji i Zdrowia do 15 października danego roku akademickiego.

·         Wystawienie decyzji administracyjnej.

·         Wnioskodawców o przyznanej pomocy zawiadamia się do dnia 10 grudnia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta   w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:49
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj