Menu Podmiotowe menu ikonka

EZ 08 - Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 7 ( Narutowicza 14 )37-450 Stalowa Wola I piętro pok.10 tel. 15 643 34 77

2.      PODSTAWA PRAWNA

Art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

·         Wniosek do Prezydenta Miasta o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

·         Powyższy wniosek Urząd otrzymuje najczęściej ze szpitala lub Petent wypełnia go
w Wydziale Edukacji i Zdrowia, pok. nr 10.

4.      OPŁATY

Nie pobiera się.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Prezydent Miasta Wydaje Decyzję po:

·        przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

·        stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy
o pomocy społecznej,

·        stwierdzenia braku okoliczności, o której mowa w art.12 ustawy o pomocy społecznej.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Na podstawie art. 107 § 4 kpa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

8.      UWAGI.

Decyzję otrzymują listem poleconym:

·        Petent,

·        Szpital lub SPZOZ,

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

·        NFZ POW w Rzeszowie

·        a/a.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:49
Liczba wyświetleń: 62
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj