Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, odkreślonych od rzeki Stobnica, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat Q1% nowych obiektów budowlanych, tj. Budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i terenem utwardzonym na działkach nr ewid. 4503, 4508, 4520, 4521 obręb: 0001 Blizne gm. Jasienica Rosielna, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Wojciech Kłosowicz 2023-03-31
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-31 13:51:02
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-03-31 00:00:00
Liczba wyświetleń: 63
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-31 13:51:02 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj