Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pietrykówka przewodów w rurociągu osłonowym na dz. o nr ewid. 49/2 w m. Brzozów.
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku „bez nazwy" przyłącza energetycznego na dz. o nr ewid. 4408 w m. Stara Wieś, gm. Brzozów.
• lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Stobnica nowych obiektów budowlanych tj. p rzyłącza energetycznego na działkach nr ewid. 4435/5, 4417 /10, 4418, 4408, 4405 w m. Stara Wieś, gm. Brzozów.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-02-21
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-21 10:13:21
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-02-21 00:00:00
Liczba wyświetleń: 77
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-21 10:13:21 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj