Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

     Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu

 

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

 


Data wniesienia sprzeciwu

 


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 1.

Gmina Jasienica Rosielna

 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizne, przysiółek Czubówka i Kaczmarówka na dz. nr ewid. 10075, 10074, 10066/1, 10065, 9812, 9810, 9809, 9808, 9807, 9806, 9805, 9804/1, 9803, 12138/3, 12138/1, 12138/4, 9798, 9796, 9795, 9793, 9792, 9771, 9772, 9794, 9773, 9815, 9917, 10734, 12041, 9866/5, 9866/2, 9865/2, 9866/4, 9866/3, 9932, 9938, 9954/1, 9954/3, 9954/5, 9954/6, 9954/7, 9955/2, 10050, 10046, 9955/1, 10052, 9814/1, 10053/1, 10053/2, 10051, 10048, 10198/3, 10082, 10084/2, 10086/2, 9879, 9866/6, 10711, 9265, 9264/2, 9261, 9260/2, 9255/3, 9252, 9243, 9244/2, 9238, 9233/2, 9230, 9197, 9194/4, 9191, 9188, 9187/4, 9183, 9182, 9173, 9170, 9169, 9168, 9166, 9160, 9155/1, 9154, 8984, 8977, 8985, 8972, 8971, 8970, 8969, 8947, 8948, 8952, 8953/2, 8954, 8955, 8956, 8940, 8779, 8785, 8776, 8775, 8774, 8773, 8747/2, 8746/2, 8748, 8737, 8736, 8735, 8734, 8714/2, 8713/2, 8712/2, 8711/2, 8252/3, 8254, 8256/2, 8257, 8246/2, 8182, 8243/3, 8194.

2015-09-22

 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki na dz. nr ewid. 3773, 3770, 3777/2, 3775/1, 3777/1, 3778/1, 3775/2, 3779/1, 3721, 3537, 3760/2, 3760/1, 3767/2 2015-10-15   Nie wniesiono sprzeciwu
w dniu: 2015-11-16
3 Gmina Dydnia Budowa oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 373/2, 187, 186, 185, 172, 171, 170, 167, 166/2, 166/1, 163, 162/1, 162/2, 160/1, 160/3, 158, 157, 156/2, 156/1, 154, 153, 149, 148, 147, 146, 142/2, 142/1, 141, 138, 128, 127, 126, 108/2, 123 w miejscowości Niewistka

2015-12-15

  Nie wniesiono sprzeciwu
4 Gmina Domaradz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla przysiółka Domaradz Obszar wraz z przebudową istniejącego odcinka śr. 160 na śr. 200 na dz. nr. 5746, 6604, 6561, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6664, 6732, 6733, 6734, 6735, 6737, 6739, 6740, 6741/1, 6741/2, 6741/3, 6742, położonych w Domaradzu 2015-12-28   Nie wniesiono sprzeciwu
5 Gmina Jasienica Rosielna Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasienica Rosielna na dz. nr ewid. 8, 9, 10/1, 10/3, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 24/3, 24/4, 25, 26/1, 27/1, 28, 29/2, 31/1, 31/2, 32, 35, 36, 40, 41, 49/2, 51, 66, 80, 81, 82, 88, 182/1, 183, 184, 190, 191/1, 191/2, 192, 321, 327, 335, 337/1, 338, 342, 346, 350/2, 351, 356/18, 357, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 364, 367/6, 372/1, 374/3, 375/3, 966/6, 968/10, 968/11, 968/12, 968/13, 1085/3, 1822/2, 1825/4, 1827, 1828/3, 1828/4, 1831, 1832, 1833, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841/1, 1841/2, 1842/1, 1842/3, 1842/5, 1842/6, 1843/1, 1846/1, 1846/4, 1847, 1851, 1852, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858, 1859/1, 1860, 1861, 1862/12, 1862/13, 1862/14, 1862/16, 1862/18, 1863/8, 1863/12, 1863/14, 1863/16, 1863/17, 1863/18, 1863/19, 1863/20, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1865/5, 1865/6, 1865/10, 1865/12, 1865/14, 1867, 1868, 1881/2, 1884, 1885/1, 1887, 1888, 1909, 1910/3, 1910/7, 1919, 1920/2, 1921, 1923/5, 1936/1, 1945/3, 1945/4, 1948/1, 1948/3, 1948/4, 1955/2, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1960, 1961, 1962/2, 1962/4, 1963, 1964/1, 1965, 1966/2, 1967, 1968, 1972/2, 1995, 2001, 2002, 2003, 2007, 2010, 2016/1, 2016/2, 2018, 2033/1, 2033/2, 2034/1, 2034/2, 2045, 2072, 2081, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2171/1, 2171/2, 2175, 2188/2, 2189, 2190/1, 2190/2, 2329, 2339, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2377, 2394, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2474/1, 2474/2, 2476, 2477, 2484, 2485, 2486, 2488, 2497, 2498/2, 2498/3, 2498/4, 2498/5, 2500/1, 2500/2, 2502, 2503/1, 2536/1, 2536/2 2015-12-29   Nie wniesiono sprzeciwu
6 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2716, 2717, 2718 2016-01-11   Nie wniesiono sprzeciwu
7 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trześniów na dz. nr ewid. 885 2016-01-11   Nie wniesiono sprzeciwu
8 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr ewid. 284, 285/2, 289, 524/2, 519/2, 519/1, 1179, 1275, 1169, 718, 719 2016-01-11   Nie wniesiono sprzeciwu
9 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionów na dz. nr ewid. 571, 570 2016-01-15   Nie wniesiono sprzeciwu
10 Gmina Jasienica Rosielna Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Jasienica Rosielna na dz. nr ewid. 1965, 1964/1, 1972/2, 1962/2, 1962/4, 1923/5, 1833, 1832, 1834, 1837, 1838, 1839, 1840, 1887, 1888, 1868, 1867, 1846/1, 1846/4, 1841/2, 1842/3, 1842/5, 1843/1, 1842/6, 29/2, 10/4, 14, 10/3, 26/1, 25, 24/3, 24/4, 31/2, 32, 35, 28, 27/1, 41, 51, 39, 66, 81, 1848/2, 1849, 1850, 1851, 1852, 82, 88, 182/1, 183, 1856/1, 1856/2, 1857/2, 1857/1, 1858, 190, 1859/2, 1859/1, 191/1, 191/2, 1863/6, 1863/17, 1863/16, 1863/19,  1863/10, 1863/20, 1863/14, 1863/18, 1863/12, 1861, 1863/8, 1864/3, 1862/2, 1864/2, 1864/4, 1865/5, 1865/6, 1865/14, 1865/10, 1865/12, 1865/13, 1865/11, 356/12, 356/8, 356/10, 356/5, 356/4, 375/3, 356/18, 374/3, 372/1, 1865/15, 969/1, 966/3, 969/2, 969/3, 1948/4, 2006, 1958/1, 1956/2, 2002, 2001, 2003, 2016/1, 2034/1, 2018, 2034/2, 2033/2, 2144, 2143, 2142, 2141, 2174, 2171/1, 2171/2, 2175, 2346, 2345, 2344, 2343, 2342, 2401, 2400, 2339, 2399, 2503/2, 2503/1, 2398, 2397, 2394, 2396, 2523/1, 2522, 2521, 2485, 2537, 2536/1, 2536/2, 2498/5, 2498/2, 2498/3, 2497, 2535, 2534, 2502, 2500/1, 2500/2, 2682/10, 2682/11, 2684/1, 2683/6, 2683/5, 2683/3, 2686, 2687/2, 2688/3, 2690/4, 2690/3, 2745, 2744/2, 2754/3, 2754/2, 2755, 2799, 2801, 2798/4, 2803/7, 2798/6, 2798/12, 2880/3, 2879/1, 2876/1, 2802/2, 2876/2, 2803/5, 2807, 2875, 2874, 2878, 2879/2, 2880/4, 2887, 2889/1, 2890/1, 2884/2, 2454/2, 2617, 2616, 2618, 2619, 2637/1, 2638, 2639/6, 2639/3, 2639/4, 2639/5, 2642, 2660/1, 2660/2, 2660/7, 2660/3, 2660/5, 2658, 2651, 2660/8, 2659/1, 2661/1, 2679/2, 2678/1, 2661/2, 2653, 
2654, 2665/8, 2664/1, 2675, 2677, 2674, 2676/1, 2671, 2670, 2669, 2667/2, 2673, 2667/1,  3031, 3030, 3029, 3100/11, 3100/28, 3100/12, 3100/13, 3100/29, 2447/16, 2447/17, 2665/14, 2665/15, 2665/16, 2665/17, 2682/6, 2451/2, 2585/6, 2450/1, 2449/1, 2447/28, 2447/32, 2447/31, 2447/34, 2447/35, 1640/9, 1639/10, 2007, 2752, 2447/24, 2688/5, 2190/2, 2081, 2189, 2188/2, 1966/2, 2190/1, 1853/1, 36,49/2, 80, 346, 1827, 1847, 1885/1, 1963, 1995, 2010, 2072, 2145, 2341, 2377, 2488, 2524, 2620/1, 2620/2, 2703, 2750, 2809/2, 2993/2, 3033/1, 2944 , 17, 40, 1960, 1961, 2594/9, 1828/2, 1828/4, 2453/2, 2454/1, 1828/3, 1923/6, 2756, 2663,1967, 1968, 2188/1, 2666/1, 2033/1,
oraz w miejscowości Wola Jasienicka na dz. nr ewid. 71, 72, 100, 101, 102, 1873/2, 1870, 1869, 1865, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859, 1857, 1856, 1854, 1855, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 185/1, 185/2, 186, 187, 198/1, 198/2, 202,200, 199, 201, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 339, 373/1, 372, 371, 375, 374, 376, 377, 378/5, 378/4, 378/3, 382, 379, 380, 381, 383, 384, 514, 516, 518, 519, 523/2, 523/4, 526, 523/3, 527, 534, 535, 536, 537, 530, 531, 532/1, 532/2, 565/2, 565/1, 1757/2, 1754, 1757/1, 1722, 1721, 1720, 1719, 1723, 1724, 1712, 1713, 1716, 1718, 574, 573, 570/1, 571/1, 572/1, 588/1, 589, 594, 593/1, 590/1, 591/1, 592/1, 566/1, 584/1, 585, 586, 587, 575, 583, 582, 581, 579, 578, 577, 831, 830, 832/1, 833, 832/2, 834, 835, 836, 838, 839/1, 844, 845, 839/2, 840, 841, 1585/3, 1583/3, 1583/5, 1531/1, 1582, 1581, 1580, 1617, 1607, 1603, 1602, 1599/1, 1585/5, 1585/4, 1584/2, 1502/8, 1088, 843, 1090/2, 1090/1, 1111, 1114/2, 1114/1, 1502/7, 1502/6, 1502/5, 1117, 1115, 1109, 1119, 1123, 1124, 1125, 1141/1, 1132, 1127, 1128, 1118, 1120, 1121, 1501, 1502/4, 1502/3, 1500, 1502/2, 1502/1, 1181, 1179, 1176, 1174, 1175, 1185, 1186, 1182, 1183, 1190/3, 1189, 1190/2, 1190/1, 1188, 1199, 1198, 1192, 1434, 1438/4, 1438/1, 1442, 1495, 1493, 1491, 1492, 1496, 1497, 1490, 1489, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1487, 1438/2, 1479, 1478, 1480/1, 1480/2, 1474, 1473, 1471, 1476, 1469, 1465, 1466, 1464, 1462/1, 1760,1762, 1763, 1764/2, 1764/1, 1766/2, 1438/3, 373/2, 576, 538, 14, 533, 1583/4, 1906, 1907, 568, 517, 170,1723, 528, 807, 859, 1057, 1067/1, 1283, 1401, 1439, 1475, 1524, 1649, 1711, 1765, 210, 1157, 509, 529, 1089, 524, 639, 1485, 569, 1486.
2016-01-27   Nie wniesiono sprzeciwu
11 Gmina Haczów Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Jasionów na dz. nr 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20, 21, 103, 104, 105, 118/1, 119, 120, 124, 126/1, 158, 159, 160, 161, 164, 165/1, 362/1, 378, 399, 421, 425 2016-03-01   Nie wniesiono sprzeciwu
12 Gmina Haczów Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 385/1, 385/2, 386, 387, 388/1, 388/2, 389, 393, 429/1, 430, 431, 432, 433/2, 433/3 2016-04-20   Nie wniesiono sprzeciwu
13 Gmina Haczów Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 438, 463, 466/1, 489, 497, 498, 499, 500, 501, 786 2016-05-10   Nie wniesiono sprzeciwu
14 Gmina Haczów Budowa linii kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 508, 574, 575, 576, 577, 584, 585, 587, 588, 590/3, 590/4, 591, 595, 596, 604, 605/1, 606, 773, 776/4, 796, 798, 802 2016-05-10   Nie wniesiono sprzeciwu
15 Gmina Haczów Budowa linii napowietrzno-kablowej wydzielonego oświetlenia ulicznego w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 3133, 3134, 3135, 3211, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3241, 3242, 3270, 3277, 3280, 3302, 3304/1, 3304/2, 3305, 3306, 3323/2, 3324, 3359, 3360/1, 3360/3, 3361/5, 3391, 3392, 3393, 3412, 3413, 3446, 3447, 3448, 3450, 3482/2, 3482/4, 3482/7, 3483, 3484, 3487 2016-06-15   Nie wniesiono sprzeciwu
16 Gmina Haczów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr ewid. 2692, 2697, 2698, 2710, 2711, 2713, 2738, 2740, 3905, 3946/1, 3919, 3921, 3923/1, 3923/2, 3930/1, 3930/2, 3929/1, 3932/5, 3931/1, 3931/2, 3970, 3964/1, 3968, 3969, 3995, 3996, 3997, 3998, 4027, 4031, 4052, 4057, 4076, 4077, 4081, 4080, 4111, 4110/3, 4110/2, 4132/8, 4110/1, 4132/9, 4120, 4153, 4151/3, 4151/4, 4151/1, 4119/2, 4154/3, 4154/2, 4159/2, 4182/2, 4185/4, 4198/2, 4206/11, 4206/14, 4240/2, 4252/2, 4257/2, 4313/2, 4330/2, 4331, 2892/22, 2892/21, 4026, 4025, 3999/1
2016-10-05
 
Nie wniesiono sprzeciwu
17 Gmina Jasienca Rosielna Budowa podłączenia sieci wodociągowej wsi Blizne i sieci wodociągowej wsi Jasienica Rosielna z pominięciem stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej na dz. nr ewid. 1019/6, 1016/1, 1009/5, 1009/4, 1009/3, 1015/1, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 529/1, 527, 561/2, 560, 563, 559, 557, 564/3, 1419/8, 549/1, 564/4, 568/1, 2594/7, 569, 570/6 położonych w miejscowości Jasienica Rosielna oraz na dz. nr ewid. 30, 31, 681 położonych                                w miejscowości Blizne 2016-11-21   Nie wniesiono sprzeciwu
18 Gmina Haczów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buków na dz. nr ewid. 292, 291, 288, 218/2, 329, 218/1, 207, 206, 193, 194, 195, 196, 197, 198/2, 199/2, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 190, 22, 26, 25/3, 347, 349/1, 349/2, 348/2, 350/2, 350/1, 356, 363, 364, 365, 367/2, 367/1, 368/2, 369/2, 23, 20, 17, 21, 18, 57, 15, 13, 6, 7, 12, 11, 8, 9, 10, 362, 373, 374, 371, 369/1, 786, 797, 785/1, 370, 375, 376, 377, 383, 438, 497, 387, 388, 391, 2, 1/1, 1/2, 792, 791/1, 791/4, 793, 784/2, 784/1, 783/1, 783/4, 781, 778, 774, 796, 773, 504, 503, 802, 505, 502, 501, 500, 499, 507/3, 508, 507/5, 507/4, 509/2, 510, 798, 575, 496, 495/2, 495/1, 396, 494/9, 494/13, 494/11, 493/5, 493/2, 492, 489, 412, 413, 416, 415, 417, 421, 419, 466/1, 466/2, 466/3, 486, 517, 463, 464, 465, 800, 462, 300, 328, 327, 433, 435, 198/1, 386, 776/4, 776/3, 24, 16/1, 16/2, 436, 437, 509/1, 485, 782, 27, 385, 384, 493/6, 790, 776/1, 507/2, 795. 2016-11-24   Nie wniesiono sprzeciwu
19 Gmina Domaradz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa na działkach nr ewid. 2833,2831, 2827, 2316/1, 2312, 2313/2, 2310, 2309, 2307, 2281, 2279, 2275, 2270, 2268/2, 2207, 2194, 2192, 2184/1, 2159/2, 2149, 2122, 2130, 2129, 2107/2, 8458, 8479, 8480, 8481, 8490,  8881, 8876, 8880, 8866/1, 8864/1, 8859/2, 8859/3, 8849/1, 8843, 8659/3, 8666/2, 8668, 8665, 8662, 8663, 8660, 12020/1, 12020/2, 8545/1, 8536, 8535, 8526/8, 8526/15, 8526/13, 7084, 8526/16, 7082/1, 6092/5, 6096, 6091, 6085, 6088, 6070, 6069, 6071, 6077, 6011, 6010, 6072, 6076/1, 5967/1, 5975, 5966, 5883,  5964/1, 5964/2, 5963, 5961, 5885, 7693/3, 7717/1, 7717/2, 7724, 7745, 7756, 7757/2, 7755/1, 7755/2, 7779/1, 7786, 7802/2, 7817, 7818, 7838, 7860, 7859, 7874, 7819, 7822, 7866, 7894/2, 7876, 7893, 7905/1, 7910/2, 7911, 7916/1, 7916/2, 11942, 11952/2, 11958/1, 11753/1, 11780/1, 11782, 11855, 11859, 11860,11861/1,  11887/1, 11887/2 2016-12-07   Nie wniesiono sprzeciwu
20 Gmina Haczów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wzdów na dz. nr ewid. 2278, 2184/1, 1187/2, 1176/2, 1176/8, 1144/2, 1121/1, 1169, 1121/2, 1167, 1148/22, 2125, 2127/1, 1148/9, 1148/13, 1148/23, 1141/31, 1141/30, 2113/5, 2106, 2113/6, 2113/2, 2109, 2141/1, 2141/2, 2190/1, 2143, 2145, 2144, 2168/1, 2168/4, 2168/3, 2192/1, 2174, 2175, 2182/2, 2182/1, 1888/1, 1887, 2194, 1943/2, 776, 779/2, 774, 775, 780/1, 780/2, 781/2, 779/3, 781/1, 782/6, 806/3, 804, 809/3, 813/1, 812, 811/2, 809/1, 810/2, 835, 838, 839, 867/1, 867/2, 2428, 2427, 871, 873, 893, 897, 898, 919, 923, 926, 902, 903, 904, 929, 927, 928, 2227/4, 951/1, 958/2, 962, 959, 960, 961, 969, 988/4, 988/3, 993/3, 996/2, 993/4, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/6, 1141/25, 1141/7, 1141/19, 1018/7, 1018/6, 1018/4, 1025, 1026, 1043/1, 1043/2, 1047, 1048, 1141/26, 1049/1, 1050, 1064/1, 1064/2, 1060/2, 1068/1, 1068/2, 1060/1, 1069/3, 1069/2, 778/3, 746, 2404, 717/2, 719/1, 719/2, 665, 661, 659, 658/1, 658/2, 2263, 598/1, 600, 569, 2261, 541, 540, 2260, 537, 2257/2, 123, 118, 2279, 1254/1, 1256, 1681, 1649, 1679/2, 1679/1, 1648, 1650, 1643, 1609/2, 1609/1, 1602/2, 1602/1, 2211/1, 1529, 1515/1, 1515/2, 1489/1, 1489/4, 1508/2, 1462/2, 1462/1, 1481/6, 2210/2, 1444/6, 1443, 1425, 1423, 1422, 1421, 1419, 1426, 2210/1, 1464, 1479, 1506/1, 2198, 1504, 1467, 1476, 2238, 1493/2, 1493/1, 1518/2, 1518/1, 2239, 1526, 1523, 1525, 1494/2, 1494/1, 1519, 1521/2, 1500/1, 1500/2, 1521/1, 1520/1, 1545, 2240, 1554, 1578, 2241, 1594, 2242, 1623/1, 1632, 2243, 1669, 1692, 1726/1, 2244, 1737/1, 1660/2, 2430, 1623/2, 1628/2, 1623/3, 1698/2, 1727/2, 1697/1, 1665, 1664, 1668, 1663, 1666, 1696, 1737/2, 1760/1, 1760/2, 1761, 1736/1, 1735/1, 1764/3, 1764/4, 1732, 1770/1, 1729/3, 2245, 1801, 1772, 1771, 1804, 1803, 2197, 1832, 1735/2, 1802/1, 2237, 1834/1, 1417/1, 1417/3, 1417/4, 1415/3, 1470, 1474, 433/4, 2253, 2399, 447/3, 449, 470/2, 470/1, 433/5, 411/1, 408/1, 2246, 455/2, 408/2, 468/3, 478/4, 522/1, 533/7, 533/9, 2259, 543, 565/1, 564, 544, 563/2, 563/1, 545, 562/2, 562/1, 546/1, 546/2, 2262, 583/1, 595/2, 595/1, 598/2, 595/3, 595/4, 602, 647, 646, 644, 2266, 677, 676, 673, 712/3, 712/4, 712/1, 711/1, 752/6, 752/8, 745/2, 744/2, 752/4, 744/1, 745/1, 782/7, 752/7,  674, 650, 653, 671, 670, 652, 2264, 680, 681, 684, 687, 690, 691/1, 691/2, 692, 633, 2265, 695, 696, 699, 697, 2436, 623/5, 414/1, 413/2, 401, 402, 403, 374/1, 374/2, 358, 347/1, 349, 350, 351, 2396, 352, 2248/1, 333/1, 325/2, 329, 308/2, 310, 308/1, 294/1, 2394, 2393, 287, 284/3, 334/1, 334/3, 2437/1, 312, 306/2, 306/1, 296/2, 296/1, 295/1, 276/1, 269/11, 269/2, 269/14, 269/13, 269/12, 266/1, 262/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/12, 18/8, 18/17, 19, 18/14, 18/11, 20/1, 68/1, 68/7, 68/8, 71, 77, 80, 2211/3, 225, 234/75, 79, 84/1, 84/2, 84/8, 84/3, 84/4, 84/10, 84/11, 84/6, 1408/2, 1394/5, 1389/1, 1389/2, 1377/2, 1394/6, 1392/2, 1392/1, 1377/3, 1377/1, 1390, 1375/3, 1375/4, 1369, 2232, 1355/4, 1355/1, 1354, 1349/1, 1349/2, 1337, 1333, 1314/7, 1317/4, 1317/6, 1317/8, 1317/9, 2433, 2423, 1314/6, 1314/5, 1314/4, 42/3, 42/4, 1325/3, 1325/2, 52/9, 52/8, 52/7, 50, 109/13, 109/24, 109/19, 109/18, 109/11, 109/12, 109/3, 109/15, 109/16, 109/7, 109/10, 109/1, 2212, 2418, 1350, 2419, 2258, 1837, 1838, 1843/1, 1843/2, 1883, 36/2, 2425, 1336, 2421, 121/2, 130/3, 130/2, 1631, 1660/1, 2195, 2189, 2092, 997/2, 997/1, 996/1, 2095/4, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 999/1, 998, 1016/1, 1018/1, 1022/1, 1022/2, 1016/7, 1018/2, 1060/3, 2192/3, 810/1, 809/2, 2268, 2267/2, 672, 683, 686, 2434, 2432, 628, 675, 643, 596, 716/6, 375, 355, 377/2, 378/1, 354, 2247, 325/1, 108, 213/16, 222/1, 1097/2, 1097/9, 1097/10, 805, 806/1, 806/2, 807 2016-12-13   Nie wniesiono sprzeciwu
21 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica Polska na dz. nr 988, 992/2, 993/1, 994/2 2016-12-15   Nie wniesiono sprzeciwu
22 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malinówka na dz. nr ewid. 781/7, 781/9, 782/7, 782/8, 782/6, 498/3, 859/3 2016-12-15  

Nie wniesiono sprzeciwu

23 Gmina Haczów Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Haczów na dz. nr 2647, 2646 2016-12-19   Nie wniesiono sprzeciwu
24 PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A  20-340 Lublin
Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV ze stacji transformatorowej „Dydnia 1”, na działkach nr ewid. 1936, 1805, 1588, 1594, 1590, 1593, 746 w Wydrnej i 7, 9, 68, 116, 508, 519, 372, 401, 252, 283, 602, 245, 367/2, 709, 796, 795, 797/1, 797/4, 159, 6, 5/2, 114, 70/5, 253, 70/3, 70/6, 71, 73/2, 73/7, 115/1, 115/2, 1, 70/7, 72, 117, 511, 601/1, 603, 699, 608, 609, 612, 611, 613, 615, 616, 617, 249, 251, 268, 269, 355/2, 355/1, 356, 368, 367/1, 604, 369, 371/3, 371/1, 371/8, 370, 375/2, 374, 375/1, 376, 455, 456, 457, 458/1, 614, 698, 708, 785, 779/1, 779/2, 778, 776/1, 775, 813/2, 812/2, 866, 811/2, 777, 161/1, 254, 246, 119, 784, 509, 354/1, 357, 697, 791, 794, 776/2, 373, 378, 710. 2016-12-28    

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2015-09-23
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2015-09-23 08:34:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2017-01-23 09:35:38
Liczba wyświetleń: 2979
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-01-23 09:35:38
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2017-01-17 13:45:34
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-30 08:44:58
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-20 11:46:33
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-16 08:48:04
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-14 11:10:20
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-14 08:42:46
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-12-09 09:11:45
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-11-25 13:31:24
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2016-11-22 10:18:17
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj