Menu Podmiotowe menu ikonka

Insygnia

HERB
W polu błękitnym pół dwugłowego orła złotego a nad nim takaż korona otwarta, pod nim brzozowa ostrzew w barwie naturalnej w pas z odrastającymi ku podstawie tarczy trzema liśćmi złotymi.

Gdzie: złoty ukoronowany dwugłowy orzeł w polu błękitnym wywodzi się od herbu ziemi sanockiej, której tereny obecnego powiatu brzozowskiego były częścią od lat siedemdziesiątych XIV wieku do roku 1772, czyli dokładnie czterysta lat W tym miejscu należy dodać, że w niektórych historycznych regionalistycznych publikacjach można znaleźć informacje, jakoby dwugłowy złoty orzeł w błękitnym polu tarczy, wywodzi się, lub był wzorowany na herbie piastowskiego księstwa opolskiego (w błękitnym polu złoty orzeł), którego władca — książę Władysław II Opolczyk, który w latach: 1372 — 1378 sprawował urząd namiestnika Rusi Halickiej (w tym: ziemi przemyskiej i sanockiej). Niestety na potwierdzenie tej hipotezy, brak jest pewnych i jednoznacznych źródeł. Faktem jest jednak, że herb ziemi sanockiej (i przemyskiej) przedstawiający dwugłowego złotego orła używany był do roku 1772, kiedy to został zastąpiony herbem Królestwa Galicji i Lodomerii.

Ostrzew w barwie naturalnej w pas z odrastającymi ku podstawie tarczy trzema liśćmi złotymi nawiązuje do nazwy stolicy powiatu — miasta Brzozowa, sprawiając tym samym, ze herb pełni funkcję tzw. herbu mówiącego. Brzoza na pieczęciach miejskich pojawiła się po roku 1785, kiedy to miasto używało pieczęci z wizerunkiem dwóch brzóz, a między nimi głowa św. Jana Chrzciciela. Brzoza widnieje również w „herbie” Brzozowa nadanym miastu w roku 1896 przez cesarza Franciszka Józefa II. Herb ten do połowy 2009 roku był symbolem miasta Brzozowa.

Uzasadnienie barw: błękitna barwa pola tarczy odwołuje się do barw z herbu ziemi sanockiej, a także symbolizuje czyste niebo, wody Sanu przepływającego przez powiat. Błękit jest także kolorem wiary i Matki Bożej. Natomiast złoto (żółcień) symbolizuje Boski majestat, a także króla, jako Pomazańca Bożego, objawienie Ducha Świętego oraz szlachetność.

FLAGA
Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 5 : 8 w barwie błękitnej z godłem z herbu powiatu brzozowskiego.
Uzasadnienie barw flagi podobne jak przy herbie powiatu brzozowskiego.


BANNER
Bannerem jest płat tkaniny o proporcjach: 4 : 1 w barwie błękitnej na 1/3 wysokości godło z herbu powiatu brzozowskiego.
Uzasadnienie barw banneru podobne jak przy herbie powiatu brzozowskiego.


PIECZĘĆ
Okrąg o średnicy 36 mm. W otoku napis „POWIAT BRZOZOWSKI”, między napisem „POWIAT” i „BRZOZOWSKI” dwie sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego okręgu (pieczęci) godło z herbu powiatu brzozowskiego.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi, banneru i pieczęci powiatowej.


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 09:15:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2021-06-04 10:57:01
Liczba wyświetleń: 10389
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-04 10:57:01
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-11-29 16:47:55
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Dariusz Supel Szukaj
2012-01-02 09:15:36 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj