Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

IV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 1300 odbędzie się
IV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 
ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. 
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok,
b) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
c) przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
    Brzozowskim na lata 2019-2021,
d) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020”,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku, 
f) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego
    na lata 2018-2029.
7.   Wolne wnioski.
8.    Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2018-12-21
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2018-12-21 08:17:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2019-11-04 15:14:54
Liczba wyświetleń: 6413
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-12-27 08:17:49 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2018-12-27 08:17:39 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj