Menu Podmiotowe menu ikonka

LI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 12 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

LI  SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:    
a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków 
na terenie Powiatu Brzozowskiego,
b) powierzenia Powiatowi Rzeszowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego usług  świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce,
c) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-04-06
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-06 11:05:46
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-04-06 00:00:00
Liczba wyświetleń: 87
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-06 11:05:46 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj