Menu Podmiotowe menu ikonka

LIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się


LIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO


Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie,
e) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023 – 2029,
g) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
h) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok.


8. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku:
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Brzozowie.


9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2022 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2022,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.


10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-06-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-06-23 09:54:48
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-06-23 00:00:00
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-23 09:54:48 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj