Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenie pozwolenia

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
zawiadamia strony postępowania o:

I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu (działka nr ewid. 1974/2 obręb 0006 Trześniów), projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu działki nr ewid. 556 obręb 0006 Trześniów, gmina Haczów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

lI. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1974/2, 1738 obręb 0006 Trześniów.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-08-02
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-08-02 10:28:06
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-08-02 00:00:00
Liczba wyświetleń: 80
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-08-02 10:28:06 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj