Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia strony postępowania


o wydaniu decyzji z dnia 7 marca 2023 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.34.2023.AKo dotycząca pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowaną siecią kanalizacyjną rzeki Golcówka, cieku Jachonka, cieku Dopływ w Porąbkach, cieków „bez nazwy" w
m. Golcowa oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. umocnień skarp rzeki Golcówka na działce nr ewid. 1883 w m. Golcowa oraz umocn ień skarp cieku „bez nazwy" na działce nr ewid. 8285 w m. Golcowa, gm. Domaradz, powiat brzozowski, woj. podkarpackie.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1838, 1883, 1890, 8102, 8101, 8105, 8163, 8104,8157/1,2324/5,2326/1, 2328/1,2328/3, 2329/ 2,2332/2,2339/2,2323/2,2337/2,2714, 1498, 2870,3916/1,3664,2803,8161/2, 8104,8172, 8268,8285,8286/1,8286/13276,3277,3422/1,3486, 3507, 3601/3, 3604/1, 3422/2, w m. Golcowa, gm. Domaradz, powiat Brzozowski, woj. podkarpackie.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-03-10
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-03-10 08:54:24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-03-10 00:00:00
Liczba wyświetleń: 95
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-10 08:54:24 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-03-10 08:51:16 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj