Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 października 2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 - dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. - dalej zwane Prawo wodne)

zawiadamia

o wydaniu decyzji Nr 441/2022/ZUZ z dnia 27 października 2022 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.28.2022.SW, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych ze studni wierconej S-lp zlokalizowanej na działce nr ewid. 55/6 obr. Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-10-28
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-10-28 14:16:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-10-28 00:00:00
Liczba wyświetleń: 111
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-10-28 14:13:42 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-10-28 14:13:22 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj