Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie - obręb Grabownica Starzeńska

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,

zawiadamia strony postępowania o:

I. wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów pozwoleń wodnoprawnych na:
1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Niebocki Potok" działka nr ewid. 394/2 obręb 0002 Grabownica Starzeńska sieci gazowej średniego ciśnienia,

2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki „Stobnica" gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1 %, nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1521, 1523, 1524, 1525/6, 1525/7, 1526/3, 1526/4, 1526/6, 1526/8, 1527 obręb 0002 Grabownica Starzeńska.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-04-06
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-04-06 07:44:07
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-04-06 00:00:00
Liczba wyświetleń: 70
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-04-06 07:44:07 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj