Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wniesienia odwołania od decyzji

OBWIESZCZENIE

Informuję
1. W dniu 11 września 2023 r. do tut. Organu wniesiono odwołanie od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 31 sierpnia 2023 r.
a. odmawiającej udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na:
• lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Baryczka nowych obiektów budowlanych - linii kablowej w ramach zadania 11Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15kV Dynów - Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła - etap I"
b. umarzającej w części, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych
• wykonanie urządzenia wodnego tj. narzutu kamiennego w km 16+270 na dz. nr 8421/2 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-09-19
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-19 07:51:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-09-19 00:00:00
Liczba wyświetleń: 51
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-19 07:51:20 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-09-19 07:48:42 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj