Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie Wody Polskie - Golcowa

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie w Krośnie, 
zawiadamiam o:

I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Domaradz, 36-230 Domaradz 345 pozwoleń wodnoprawnych na:
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące projektowaną siecią kanalizacyjną rzeki Golcówka, cieku Jachonka, cieku Dopływ w Porąbkach, cieków „bez nazwy"  w m. Golcowa, gm. Domaradz,
powiat brzozowski, woj. podkarpackie.
• wykonanie urządzenia wodnego tj. umocnień skarp rzeki Golcówka na działce nr ewid. 1883 w m. Golcowa oraz umocnień skarp cieku „bez nazwy'' na działce nr ewid. 8285 w m. Golcowa.

li. Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 14 dni od
otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-02-06
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-02-06 14:16:51
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-02-06 00:00:00
Liczba wyświetleń: 81
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-06 14:16:51 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj