Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE - Wody Polskie - "Niebocki Potok"

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia z 27 kwietnia 2023 r.  udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Niebocki Potok" działka nr ewid. 394/2 obręb 0002 Grabownica Starzeńska sieci gazowej średniego ciśnienia.

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki „Stobnica" gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, nowych obiektów
budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 1521, 1523, 1524, 1525/6, 1525/7, 1526/3, 1526/4, 1526/6, 1526/8, 1527 obręb 0002 Grabownica Starzeńska.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-05-05
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-05 07:55:05
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-05-05 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-11-14 08:05:04
Liczba wyświetleń: 68
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-14 08:05:04 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-05-05 07:55:05 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj