Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE - wniosek Gminy Dydnia

OBWIESZCZENIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


Informuję


1.W dniu 15.11.2022 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wniosku Gminy Dydnia, 36-204 Dydnia 224 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Iwonę Rybak o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San w m. Temeszów i Krzemienna oraz na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki San w m. Temeszów.

2.Organem właściwym do wydania ww. pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

3.Dokumenty są wyłożone do wglądu w Zarządzie Zlewni w Przemyślu PGW WP przy ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła li 6 w pokoju nr 1 w godzinach pracy od godziny 7°0 do 1s00 od poniedziałku do piątku . Strony postępowania w terminie 14 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie i zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście lub pisemnie na adres:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca św. Jana Pawła li 6
37-700 Przemyśl

4.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2022-11-21
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-11-21 08:39:37
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-11-21 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-01-26 09:07:19
Liczba wyświetleń: 106
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-26 09:07:19 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2022-11-21 08:37:32 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-11-21 08:37:23 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj