Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie - Wody Polskie - wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia firmie VOICE - NET S.A.

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o:

I. wszczęciu p ostępowania administracyjnego w sprawie udzielenia VOICE - NET S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki „Stobnica" nowych obiektów budowlanych tj. podbudowy słupowej dla napowietrznej linii światłowodowej zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 9443, 9439, 9131, 9729, 9730 obręb 0002 Domaradz, a także prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii światłowodowej w związku z inwestycją pn.: ,,Budowa podbudowy słupowej dla napowietrznych linii kablowych na działkach nr ewid. 9407, 9424/2, 9427, 9443, 9439, 9131, 9729, 9730, 9753/3, 10183/3, 10183/4 w miejscowości Domaradz, na rzecz firmy Voice Net S.A. z siedzibą: 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86".

lI. zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-05-30
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-30 07:35:35
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-05-30 00:00:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-11-14 08:05:41
Liczba wyświetleń: 77
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-14 08:05:41 Zmieniono datę przejścia do archiwum Administrator BIP Szukaj
2023-05-30 07:35:35 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj