Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Polskie Spółce Gazownictwa

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie
zawiadamia o:

I. wszczę ciu post ęp owania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „bez nazwy" w km 0+114 jego biegu (działka nr ewid. 2987/3 obręb 0002 Jasienica Rosielna), sieci gazowej średniego ciśnienia,

lI. zakończeniu . zbierania materi ału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 2987 /3, 3000/17, 3147 /1 obręb 0002 Jasienica Rosielna.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-05-23
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-05-23 10:45:17
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-05-23 00:00:00
Liczba wyświetleń: 47
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-23 10:45:17 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2023-05-23 10:42:46 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
        Porównaj