Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania "Przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Blizne - etap II".

OBWIESZCZENIE
Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,
zawiadamia strony postępowania o:

I. Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki ,,Stobnica" (działka nr ewid. 3015 obręb 0001 Blizne) w km 27+720 jej biegu oraz potoku „Łądzierz" (działka nr ewid. 4271 obręb 0001 Blizne) w km 0+707, 0+719, 0+862 jego biegu, sieci gazowej średniego ciśnienia, a także na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa istniejącej sieci gazowej ś/c wra.: i przyłączami w m. Blizne - etap lI".

Il Zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami tego postępowania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2022-09-09
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-09-09 09:49:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-09-09 00:00:00
Liczba wyświetleń: 119
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-09-09 09:46:57 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-09-09 09:46:12 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj