Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe

INFORMACJA
Podstawę prawną składania oświadczenia o stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym” przez radnych, członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty stanowi art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).

Oświadczenia majątkowe - wzór formularza oświadczenia majątkowego określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia (Dz. U. z 2017, poz. 2019).

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, z wyłączeniem informacji dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości, stosownie do art. 25d ustawy o samorządzie powiatowym.

Oświadczenia majątkowe radni składają Pzewodniczącemu Rady Powiatu.

Radni składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe składane są przez radnych co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji.

 

Do pobrania:

1. Oświadczenia majątkowe

- Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.pdf)

Wzór oświadczenia majątkowego dla Radnego Powiatu (*.docx)

 

- Wzór oświadczednia majątkowego dla członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty(*.pdf)
 

- Wzór oświadczednia majątkowego dla członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty(*.docx)

I N F O R M A C J A o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (*.pdf)

- I N F O R M A C J A o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Radnego (*.pdf)

 

 

 


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-02 10:38:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2017-04-25 08:04:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-05-05 07:47:07
Liczba wyświetleń: 30701
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-05 07:47:07 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-04-27 11:40:56 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2023-04-27 11:40:02 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-04-04 08:54:18 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-04-04 08:54:18 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Dariusz Supel Szukaj
2022-04-04 08:22:25 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-04-04 08:22:25 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2020-04-07 14:21:50 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2020-04-07 14:21:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-04-07 14:21:35
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2019-08-22 10:21:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-08-24 09:12:34
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2018-08-24 09:11:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj