Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Brzozowskiego

Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2012-01-04
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2012-01-04 11:19:12
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-06-15 00:00:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2022-06-15 08:50:15
Liczba wyświetleń: 12412
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-15 08:50:15 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-15 08:50:15 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-06-15 08:50:15 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2014-12-11 09:49:40 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2014-12-11 09:49:40
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono tytuł dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2012-01-04 11:19:12 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj