Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 01 - Wnioskowanie o sporządzenie lub o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

  1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax 15 643 34 75)

  1. PODSTAWA PRAWNA.

art. 14 ust.1,4,5 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

  1. WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.       Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – wnioski – druk  PGN-01.

·         kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, dla którego wnioskuje się
o sporządzenie lub zmianę planu.

  1. OPŁATY.

Brak.

  1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Czas nieokreślony poprzedzony:

  • analizą dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
  • uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany planu,
  • procedurą formalno - prawną związaną ze sporządzeniem planu lub zmiany planu zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

  1. TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie występuje

 

 

  1. UWAGI.

Po uchwaleniu planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego i jego opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego można wystąpić z wnioskiem
o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego – wniosek PGN-03.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:58
Liczba wyświetleń: 58
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj