Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 02 - Wnioskowanie o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola

 

  1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 7 telefon/fax. 15 643 34 75)

 

  1. PODSTAWA PRAWNA.

art. 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

  1. WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1)                         Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 7 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – wnioski – druk PGN-02.

 

  1. OPŁATY.

Brak.

 

  1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1)                       Czas nieokreślony poprzedzony:
    a) uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium,
    b) procedurą formalno - prawną związaną ze sporządzeniem zmiany studium zgodnie

        z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

  1. TRYB ODWOŁAWCZY.

Nie występuje

 

  1. UWAGI.

Po uchwaleniu  zmiany studium można wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu
z planu miejscowego – wniosek PGN-03.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:02:58
Liczba wyświetleń: 68
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj