Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 11 - Wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości gruntowych

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2.      art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 25 ust. 1,  art. 35 ust. 1 i 2  oraz art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

3.      art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

4.      zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych z późn. zm.

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek - druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami lub na stronie www.bip.stalowawola.pl zakładka: gospodarka nieruchomościami- wniosek.

4.      OPŁATY.

Nie podlega.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Zawarcie umowy w terminie do 2 miesięcy a w przypadku spraw skomplikowanych do 5 miesięcy:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku i przedstawienie sprawy do decyzji właściwego organu – do 60 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące realizacji wniosku – do 60 dni,

d)      przygotowanie umowy dzierżawy – do 2 dni,

e)      akceptacja umowy dzierżawy – do 2 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Podpisanie umowy w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-11

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:05
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj