Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 12 - Nadawanie numeracji porządkowej dla budynku

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1) Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN - 12

2) Załączniki:

- kserokopia mapy zasadniczej z aktualnym stanem zabudowy.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wydanie zawiadomienia w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:06
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj