Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 16 - Wydawanie zgody na zajęcie terenu w związku z realizacją infrastruktury technicznej

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 25 ust. 1i 2 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ustawy (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 102, poz. 651z późn. zm.),

2.      Zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Wypełniony wniosek o ustanowienie na nieruchomości gruntowej ograniczonego prawa rzeczowego – służebności, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-16.

4.      OPŁATY.

Wysokość opłaty zostanie określona w umowie zgodnie z Zarządzenie Nr I/40/03 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawne nieruchomości gruntowych z późniejszymi zmianami. Jej wysokość uzależniona jest od powierzchni zajmowanego gruntu.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 – Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr 15 9430 0006 0000 1111 2000 0001z dopiskiem – opłata skarbowa zaświadczenie (oryginał)  . Wpłaty można dokonać w oddziale Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli ul. Narutowicza na podstawowe konto lub bezgotówkowo /przelewem/ na konto Urzędu Miasta Stalowa Wola

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

Załatwianie sprawy w formie umowy nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż dwa miesiące.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-16

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:09
Liczba wyświetleń: 44
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj