Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 18 - Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 18).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz.  1002 z późn. zm.)

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o zezwolenie na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną , (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wnioski PGN-18.

2.      2) Załącznik:

a)      rodowód psa

4.      OPŁATY.

Opłata skarbowa w kwocie 82 zł podlega uiszczeniu na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Nr.15943000060000111120000001.

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Sposób załatwienia : wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną.

2.      Termin –   2 miesiące

a)      rejestracja wniosku i przygotowanie do realizacji – do 5dni,

b)      skompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku -16 dni,

c)      wezwanie stron do zapoznania się z aktami sprawy  -18 dni,

d)      przygotowanie i wydanie decyzji kończącej postępowanie administracyjne- 7 dni.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni , za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli ,do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli w dwóch egzemplarzach.

7.      UWAGI.

Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14 ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-18

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:11
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj