Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 19 - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

1.      art. 18, art. 43 do art. 46 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ),

2.      ustawa z  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd bądź wygaśnięcie trwałego zarządu- druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami lub na stronie www.bip.stalowawola.pl zakładka: gospodarka nieruchomościami- wniosek PGN-19.

a)      Mapa nieruchomości

b)      Wypis z ewidencji gruntów

c)      Do wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu winna być dołączona zgoda organu nadzorującego jednostkę

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Termin 2 miesiące:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku – do 12 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (wycena nieruchomości) – do 21 dni;

d)      w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo 150 dni,

e)      przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej – do 13 dni.

2.      Sposób załatwienia: decyzja oraz protokół zdawczo - odbiorczy nieruchomości.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

1.      Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli,

2.       Termin wniesienia odwołania – 7 dni od dnia otrzymania postanowienia oraz 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie,

3.      Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli w dwóch egzemplarzach.

7.      UWAGI.

Odbiór postanowienia/ decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Narutowicza 14, ( I- piętro, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).

PGN-19

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:12
Liczba wyświetleń: 59
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj