Menu Podmiotowe menu ikonka

PGN 20 - Dokonywanie zamiany, darowizny nieruchomości

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 16 telefon/fax. 15 643 34 55).

2.      PODSTAWA PRAWNA.

art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, 2, 2a i 4, art. 14 ust. 3, 4 i 5, art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Wypełniony wniosek o dokonanie zamiany bądź darowizny nieruchomości, (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 14, pokój nr 16 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka gospodarka nieruchomościami – wniosek PGN-20.

a)      odpis księgi wieczystej,

b)      mapa nieruchomości,

c)      wypis z ewidencji gruntów i budynków,

d)      informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4.      OPŁATY.

Nie podlega opłacie

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.

1.      Termin: minimum 7 miesięcy:

a)      zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji – do 14 dni,

b)      uzyskanie opinii niezbędnych do realizacji wniosku i przedstawienie sprawy do decyzji właściwego organu – do 45 dni,

c)      czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (a w szczególności: zarządzenie Wojewody dla nieruchomości Skarbu Państwa, uchwała Rady Miejskiej, wyceny nieruchomości, zarządzenie Prezydenta Miasta i podanie do publicznej wiadomości - wykaz, ogłoszenie w prasie) – do 130 dni;

d)      w przypadku konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo 150 dni,

e)      przygotowanie materiałów w celu zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku (protokół z rokowań, zawarcie umowy notarialnej) – do 30 dni.

2.      Sposób załatwienia:  zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY.

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.

7.      UWAGI.

Spisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej.

PGN-20

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:12
Liczba wyświetleń: 55
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj