Menu Podmiotowe menu ikonka

Pożytek publiczny

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)


 


 

7. UCHWAŁA NR 383/22 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022" 

- wzór ofert
- oświadczenie

9. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 383/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 8 lutego 2022 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2022.

15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

16. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 389/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 16 lutego 2022 roku do oceny wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w II półroczu 2022.

17. Uchwala nr 429/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2022r. (II półrocze)

18. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 471/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

19. Uchwałę 477/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 grudnia w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

20.Uchwała Nr 492/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023.

Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

21.Uchwała Nr 493/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

22. Uchwała Nr 494/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.
Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

23. Uchwała Nr 495/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.
Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy


Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2019-11-06
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:27:00
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:03:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-02-23 10:10:22
Liczba wyświetleń: 18762
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-23 10:10:22 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-23 10:08:08 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-02-01 10:53:24 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-12-14 11:23:30 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-07-15 09:45:30 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2022-05-06 07:55:48 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-05-06 07:53:54 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-24 10:29:15 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-24 10:28:30 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2022-03-18 11:34:57 Zmieniono zawartość dokumentu Dariusz Supel Szukaj
2021-12-21 17:19:58 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj