Menu Podmiotowe menu ikonka

POŻYTEK PUBLICZNY

1. Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:

-  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 471/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

3. Uchwałę 477/22 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 grudnia w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2023

4.Uchwała Nr 492/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023.

Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

5.Uchwała Nr 493/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

6. Uchwała Nr 494/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.
Do pobrania:
- wniosek i oświadczenie

7. Uchwała Nr 495/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.
Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy

8. UCHWAŁA NR 497/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.

9. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w roku 2023

10. Uchwała nr 505/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku

11. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej uchwałą nr 497/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 8 marca 2023 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.

12. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 494/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w I półroczu 2023 r.

13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.

14. Uchwała nr 508/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 18 kwietnia 2023 r.w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2023 r.

15. Uchwała nr 507/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 18 kwietnia 2023 dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

16. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

17, Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 494/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 22 lutego 2023 roku do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w II półroczu 2023 r.

18, UCHWAŁA NR 541/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2023 r.

19, UCHWAŁA NR LIV/336/23 RADY POWIATU W BRZOZOWIE  w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu powiatu brzozowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków na terenie powiatu brzozowskiego w 2023 r. w ramach programu Polski Ład  - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  

20. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu w Brzozowie informuje, że w dniu 12.10.2023 r. Fundacja FUCCO z siedzibą 64-125 Poniec, ulica Drożdżyńskiego 15 złożyła oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
- turystyki i krajoznawstwa "Nieodkryty Powiat Brzozowski"
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Nie bądź ofiarą! Warsztaty z samoobrony"

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy - każdy w terminie do dnia 24 października 2023 r., każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ulica Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, bądź pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiatbrzozow.pl 

Załączniki:
- Oferta "Nieodkryty Powiat Brzozowski"

- Oferta "Nie bądź ofiarą! Warsztaty z samoobrony"

21. Uchwała nr 566/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego
w roku 2024

22. UCHWAŁA NR 570/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 27 października 2023 r. w sprawie uznania niecelowości realizacji zadania publicznego

23. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 586/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2024.

24. UCHWAŁA nr 588/23 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2024

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2019-11-06
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:03:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2019-11-06 13:27:00
Modyfikował: Administrator BIP 2023-12-07 08:22:11
Liczba wyświetleń: 20604
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-12-07 08:22:11 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 09:01:28 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 08:59:46 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 08:59:46 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Administrator BIP Szukaj
2023-12-01 07:53:35 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-11-28 10:39:57 Zmieniono tytuł dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-11-28 10:39:57 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-30 13:01:50 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-27 13:49:33 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-10-18 12:49:48 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-27 11:34:21 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-27 11:04:08 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
2023-07-27 11:03:21 Zmieniono zawartość dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj