Menu Podmiotowe menu ikonka

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.

RAPORT O STANIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO W 2020 R.
 
Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2020 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

Zgodnie z art. art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 
Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 r.” będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.
 
W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenia poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie do pobrania poniżej.
 
Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, najpóźniej w dniu 22 czerwca br. do godz. 15:30.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2021-06-08
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2021-06-08 10:30:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2021-06-08 10:32:36
Liczba wyświetleń: 37649
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-06-08 10:32:36 Dodano plik - RAPORT O STANIE POWIATU 2020 (TREŚĆ).pdf do treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:32:19 Dodano plik - wzór zgłoszenia zamiaru zabrania głosu na debacie.docx do treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:32:05 Usunięto plik - RAPORT O STANIE POWIATU 2020 (TREŚĆ).pdf z treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:32:03 Usunięto plik - wzór zgłoszenia zamiaru zabrania głosu na debacie.docx z treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:31:34 Dodano plik - wzór zgłoszenia zamiaru zabrania głosu na debacie.docx do treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:30:55 Dodano plik - RAPORT O STANIE POWIATU 2020 (TREŚĆ).pdf do treści Dariusz Supel Szukaj
2021-06-08 10:30:19 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj