Menu Podmiotowe menu ikonka

Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

          Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  w  przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy , o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
 

1)   doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
 
2)   wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
 

3)   upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu..
 

 L.p.

Imię i nazwisko inwestora/
nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Data wpływu zgłoszenia

 


Data wniesienia sprzeciwu

 


Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

1
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36-230 Domaradz
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1779/1, 1777/2, 1773, 1769/3, 1769/5, 1769/6, 1769/8, 1769/10, 1769/9, 1769/11, 1769/12 w Domaradzu 2021-11-25   Nie wniesiono sprzeciwu
2
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36-230 Domaradz
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 1114/1, 1084, 1126/1, 1125/3, 1124/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1121/4, 1122/1 w Domaradzu 2021-11-25   Nie wniesiono sprzeciwu
3
Gmina Domaradz
Domaradz 345
36-230 Domaradz
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 9115, 9117, 9118, 9119, 9120, 9130, 12128, 12127, 9121, 11922, 11933, 11924, 11945, 11936, 11937, 11938, 11939, 11941/1, 12116, 12131/2, 12132, 12141/2, 12141/2, 12144/2, 12143, 12106, 12175, 12176/3, 12176/2, 12173/3, 12176/1, 12173/2, 11940 w Domaradzu 2021-11-25   Nie wniesiono sprzeciwu
4
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem  gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 305/5 położonej w Brzozowie. 2021-12-08   Nie wniesiono sprzeciwu
5
Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia  wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. 52/7, 52/10, 52/6, 52/5, 52/2, 1300/2, położonych w miejscowości Wzdów. 2021-12-09   Nie wniesiono sprzeciwu
6
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem  gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 907/2, 907/3, 918/1 położonych w Jasienicy Rosielnej. 2021-12-10   Nie wniesiono sprzeciwu
7
Polska Spółka Gazownictwa
 Sp. z o.o.
z/s w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 2706/3, 2706/4, 2706/8, położonych w miejscowości Humniska. 2021-12-09   Nie wniesiono sprzeciwu
8
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. 3150/1, 3150/2, 3150/3, położonych w Orzechówce. 2021-12-10   Nie wniesiono sprzeciwu
9
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. 7959, 7958/1, 7958/2, 7934, 7960, 7973, 7975, 7976, 7977, 7978, 7980, 7979, 7982, położonych w Bliznem. 2021-12-10   Nie wniesiono sprzeciwu
10
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem  gazowym do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 10086/2, 10198/3, 10200/2, położonych w Bliznem. 2021-12-15   Nie wniesiono sprzeciwu
11
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia  wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 6066/1, 2706/2, 2706/3, 2044, 2524/7, 2524/12, 2524/11, 2524/8, 2524/3, położonych w miejscowości Humniska. 2021-12-29   Nie wniesiono sprzeciwu
12
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia  wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. 3503/4, 3505, 3506, 3365, 3493, 3502, 3501, 3497, 3495, 3494, 3460, 3381, 3380, 3486/1, 3390, 3391, 3397 położonych w miejscowości Humniska.
 
2021-12-29   Nie wniesiono sprzeciwu


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2021-01-07
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2021-01-07 11:07:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2022-01-14 10:46:53
Liczba wyświetleń: 2291
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-01-14 10:47:12 Aktualizacja Dariusz Supel Szukaj
2022-01-14 10:47:12
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2022-01-14 10:46:53
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-30 08:47:05
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-21 15:05:59
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-15 11:14:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-15 11:00:31
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-15 08:35:57
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-10 13:49:40
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-10 11:30:15
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-12-09 09:07:40
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj