Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 01 - Dopisanie do spisu wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440 lub 6433413

2.       PODSTAWA PRAWNA

-art. 18, 19 i 21 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.),

-art.31 i 32 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U. Nr 47 poz.544 z 2000r.),

-art.9 ust.7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57 pod.507 z 2003r. z późn. zm.).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o dopisanie jej do spisu wyborców na terenie miasta Stalowa Wola.

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłoczne dopisanie do spisu wyborców

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Prawo dopisania wyborcy do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum powszechnym przysługuje na własny wniosek:

a) wyborcom przebywającym czasowo na obszarze miasta Stalowa Wola jak również wyborcom nigdzie nie zameldowanym na pobyt stały, ale przebywającym w Stalowej Woli na wniosek złożony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów,

b) żołnierzom pełniącym służbę zasadniczą lub okresową służbę wojskową albo odbywającym ćwiczenia i przeszkolenia oraz policjantom z jednostek skoszarowanych – na wniosek złożony między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów.

Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa oraz referendach lokalnych.

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:15
Liczba wyświetleń: 93
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj