Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 04 - Udostępnienie danych z rejestru wyborców

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7,parter, pokój nr 15, tel. 015 6433439

2.      PODSTAWA PRAWNA

-art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. –Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z 2001r.),

-§ 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2004. w sprawie rejestru wyborców, oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze Dz. U z 2004r.Nr 42 poz.388).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Brak

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:18
Liczba wyświetleń: 99
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj