Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 07 - Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 20, tel. 015 6433442

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993),

-rozporządzenie Rady Ministrów z 06.02.2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r Nr 47, poz. 384).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oświadczenie osoby o utracie dowodu osobistego

4.      OPŁATY

Brak

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

7.      UWAGI

Zaświadczenia o utracie dowodu osobistego wydaje się stronom po złożeniu oświadczenia

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:20
Liczba wyświetleń: 95
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj