Menu Podmiotowe menu ikonka

SOZK 12 - Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności

 

1.      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wolności 7, I piętro, pokój nr 18, tel. 015 6433440

2.       PODSTAWA PRAWNA

-ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

3.      WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek osoby posiadającej interes prawny.

4.      OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od wydanego zaświadczenia

5.      SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

Odwołanie wnosi się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Od odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

7.      UWAGI

Brak

 


Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2011-02-09
Opublikował w BIP: 2011-02-09 15:03:24
Liczba wyświetleń: 103
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj