Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wydanie decyzji dla PGE Dystrybucja S.A.

OBWIESZCZE NIE

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP w dniu 31 sierpnia 2023 r. wydał decyzję:
a. odmawiającą udzielenia dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pozwolenia wodnoprawnego na:
• lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Baryczka nowych obiektów budowlanych - linii kablowej w ramach zadania „Przebudowa istniejącej linii
napowietrznej SN lSkV Dynów - Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła - etap I"

b. umarzającą w części, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
• prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych w zakresie:
- przekroczenia linią kablową SN 15kV cieku Baryczka w km 17+845 na dz. nr 5649/8 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski,
województwo podkarpackie.
- przekroczenia linią kablową SN lSkV cieku Baryczka w km 17+381 na dz. nr 5649/8 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski,
województwo podkarpackie.
- przekroczenia linią kablową SN lSkV cieku Baryczka w km 17+059 na dz. nr 5649/8 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
- przekroczenia linią kablową SN 15kV cieku Baryczka w km 16+334 na dz. nr 5649/8 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
- przekroczenia linią kablową SN lSkV cieku Baryczka w km 15+875 na dz. nr 5649/6 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
• wykonanie urządzenia wodnego tj. narzutu kamiennego w km 16+270 na dz. nr 8421/2 obręb 0007 Wesoła, jednostka ewidencyjna 180206_2 Nozdrzec, powiat brzozowski,
województwo podkarpackie.

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-09-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-07 08:15:50
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-09-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 54
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-07 08:15:50 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj