Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wydanie decyzji dla POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu decyzji z dnia 2 listopada udzielającej POLSKIEJ SPÓŁCE GAZOWNICTWA Sp.  z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynącej rzeki "Stobnica" oraz potoku "Łądzierz" sieci gazowej średniego ciśnienia, a także na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Blizne - etap II"

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Zbigniew Błaż 2022-11-07
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2022-11-07 12:19:57
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2022-11-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 116
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-11-07 12:19:34 Dodano dokument Dariusz Supel Szukaj
2022-11-07 12:16:37 Dodano podgląd dokumentu Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj