Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Wydanie decyzji udzielającej DINO POLSKA S.A. pozwolenia wodnoprawnego

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 31 sierpnia 2023 r. znak: RZ.ZUZ.l.4210.140.2023.DS udzielającej DINO POLSKA S.A. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu (działka nr ewid. 1974/2 obręb 0006 Trześniów), projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z terenu działki nr ewid. 556 obręb 0006 Trześniów, gmina Haczów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie.
W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1974/2, 1738 obręb 0006 Trześniów .

Podmiot publikujący: Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-09-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-09-07 08:11:59
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-09-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 51
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-07 08:11:59 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj