Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży


1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
Nieruchomość jest oznaczona jako działki nr 269 o pow. 0,25 ha oraz 274 o pow. 0,15 ha. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Jest ujawniona w księdze wieczystej 
nr KS1B/00064934/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Blizne, gmina Jasienica Rosielna i składa się z 2 działek. 
Działka nr 269 o pow. 0,25 ha, /uż. RIVa - 0,24 ha; PsIV - 0,01 ha/, położona jest w strefie środkowej, z dojazdem drogą gminną, nieutwardzoną. Teren o nachyleniu północno-wschodnim o kształcie nieregularnym. Od dłuższego czasu odłoguje. 
Działka nr 274 o pow. 0,15 ha, /uż. RIVa - 0,13 ha; PsIV -  0,02 ha/, położona jest w strefie środkowej, przylega do terenów zabudowanych z dojazdem drogą gminną, a w końcowym odcinku przejazd przez działki sąsiednie bez uregulowanego prawnie dojazdu. Teren o lekkim nachyleniu północno-wschodnim, o kształcie regularnym, wydłużonym. Od dłuższego czasu odłoguje. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasienica Rosielna działka nr 269 położona jest w terenach rolnych, natomiast działka nr 274 leży w terenie potencjalnego rozwoju mieszkalnictwa i w 50% terenach rolnych. 

4. Cena nieruchomości.
Cena nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej przedmiotem zbycia wynosi:
- działka nr 269 – 8 200,00 zł
- działka nr 274 – 4 900,00 zł

5. Nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży przetargowej. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 ze zm./ mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.


Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd


 


Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2023-01-24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Dariusz Supel 2023-01-24 00:00:00
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2023-01-24 12:43:25
Liczba wyświetleń: 80
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-24 12:43:25 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
        Porównaj