Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 kwietnia 2020 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się
 
XIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Odczytanie porządku obrad sesji.
3.  Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.  Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  za 2019 rok.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029, 
c) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku,
d) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r.” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r .”  
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-04-27
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-04-27 07:21:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-04-28 07:21:46
Liczba wyświetleń: 6419
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-04-28 07:21:46 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj