Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
c) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)”,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-01-28
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-01-28 11:33:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-01-28 11:33:36
Liczba wyświetleń: 6416
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-01-28 11:33:36 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj