Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
 
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 21 października 2020 roku (środa) o godz. 13.00
 
odbędzie się
 
XXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
 ul. prof. W. Pańki 1.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym,
c) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-10-20
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-10-20 13:44:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-10-20 13:45:28
Liczba wyświetleń: 6413
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-10-20 13:45:28
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2020-10-20 13:44:10 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj