Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1.


1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2020 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
d) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok,
e) przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025”.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2020-12-28
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2020-12-28 11:51:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2020-12-28 11:51:35
Liczba wyświetleń: 6411
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-12-28 11:51:35 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj