Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
 
XXX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego  w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek sesji:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno    - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021”,
b) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasienica Rosielna z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Bliznem.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik
 
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2021-05-07
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2021-05-07 07:37:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2021-05-07 07:38:19
Liczba wyświetleń: 6405
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-05-07 07:38:19 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj