Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 6 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13-tej odbędzie się:
XXXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51. 

      Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza  i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających  decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 8.    Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
 9.  Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2017 roku.

10.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na ich realizację w 2017 roku,
c) przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2055R przy ul. Zdrojowej w Brzozowie,
f) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2018 rok,
g) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej” w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej”,
h) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

11.  Interpelacje i zapytania Radnych.
12.  Wolne wnioski.
13.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
      Rady Powiatu w Brzozowie
                 Henryk Kozik
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2017-11-02
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2017-11-02 09:33:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2017-11-02 09:34:01
Liczba wyświetleń: 6390
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-11-02 09:34:01 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj