Menu Podmiotowe menu ikonka

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

XXXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 4 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13-tej odbędzie się:

XXXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
b) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
      Rady Powiatu w Brzozowie
                 Henryk Kozik
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2017-11-29
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2017-11-30 09:21:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2017-11-30 09:21:37
Liczba wyświetleń: 6389
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-11-30 09:21:37 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj