Menu Podmiotowe menu ikonka

XXXVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 1 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXXVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Brzozowskiego,
b) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021 – 2029,
d) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku,
e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
f) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku,
g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego,
h) ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
i) przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzozowskim na lata 2022 – 2024.

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik

 

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Brzozowie
Wytworzył: Dariusz Supel 2021-11-29
Opublikował w BIP: Dariusz Supel 2021-11-29 12:02:00
Modyfikował: Dariusz Supel 2021-12-16 12:30:06
Liczba wyświetleń: 6406
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-12-16 12:30:06
  • Zmieniono treść dokumentu
Dariusz Supel Szukaj
2021-11-29 12:02:45 Utworzono treść Dariusz Supel Szukaj
        Porównaj